דוגמאות למודעות

דוגמא של מודעת אבל

מודעת השתתפות בצער

3

דוגמא של מודעת אבל

צער

דוגמא למודעת אבל

דוגמא למודעה לאזכרה

דוגמא למודעת אבל